gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

Forventninger til forældre

 

Feldborg Frie Børneunivers er på mange måder båret af forældrekræfter. Det giver dig, dine børn og din familie en række muligheder – blandt andet for sammenhold, oplevelser og indflydelse – men det stiller samtidig krav om, at du som forælder tager ansvar og deltager i skolelivet. 

At vælge friskole → forpligtende fællesskab

Vi har derfor opstillet nogle forventninger til forældre med børn i Feldborg Frie Børneunivers, som skal bidrage til et godt og frugtbart samarbejde mellem elever, forældre og skole. Vi forventer, at forældrene:

 

Støtter barnet i en god begyndelse på dagen

Sørger for, at barnet er veludhvilet
Sørger for, at barnet møder til tiden
Sørger for, at barnet har en sund madpakke med
Sørger for, at barnet er velforberedt
Sørger for, at der er styr på skoletaske, idrætstøj, penalhus m.v.

 

Tager et medansvar for klassens trivsel

Bidrager aktivt og positivt til god trivsel og åbne relationer i barnets klasse
Husker at sige det højt, så alle hører det, når der sker noget godt/når nogen gør noget godt
Man tolererer ikke mobning og forpligter sig til at indgå i en åben dialog med skolen, når der opstår tendenser i den retning.
Tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med praktiske gøremål

 

Deltager i skole/hjem samarbejde

Indgår i positiv dialog med skolen og andre forældre
Viser interesse for barnets dagligdag i skolen
Deltager i samtaler, forældremøder, arrangementer m.v.
Holder sig orienteret om den løbende information fra skolen fx på skolens hjemmeside, forældreintra m.v.
Kontakter skolen, hvis der sker en væsentlig ændring i barnets liv og hverdag

 

Ambassadør for skolen

Er positiv ambassadør over for skolen, og arbejder aktivt for at give skolen et godt ry
Er loyale over for skolens værdigrundlag

 

Praktiske forhold

Deltager i 2-3 årlige arbejdsdage
Betaler skolepenge til tiden
Informerer skolen, hvis skolepenge ikke kan betales til tiden, så afstemt afdragsordning kan iværksættes

Forældrene kan fra Feldborg Frie Børneunivers’ side forvente den samme ansvarlighed omkring klassens trivsel, skole/hjemsamarbejdet og loyalitet over for skolens værdigrundlag.

gallery/forventninger til forældre
gallery/forventninger til forældre2