gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook
gallery/træ

Indskrivning

Indmelding i privatinstitutionen

Ved ønske om, at dit barn skal indmeldes i privatinstitutionen i enten vuggestue eller børnehave, er du meget velkommen til at kontakte institutionslederTina Rosgaard på tlf. 27519441 eller mail thr@feldborgfrie.dk. Hvis du får at vide, at vi har plads til dit barn, er det vigtigt at få barnet udmeldt, hvis det går i kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave. Udmeldingen foretages på kommunens hjemmeside under punktet digital pladsanvisning. Husk at gøre det i god tid, da der er en måneds opsigelsesvarsel.

 

Ventelisteprocedure

Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ved afgørelsen lægges der bl.a. vægt på:

Anciennitet på venteliste
Søskende i privatinstitution eller friskole
Barnets fødselsdato

Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge og ventelisten står åben for alle.

Vi bestræber os på at give besked til forældrene vedr. deres barns optagelse i privatinstitutionen senest en måned før opstart.

 

Indskrivningsblanketten til  privatinstitutionen