gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

De yngste børnehavebørn (Mælkevejen)

 

Mælkevejens vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 • En struktureret hverdag, med fokus på faste aktiviteter og kendte rammer for børnene.

 • Faste personer som primærvoksne på stuen, så børnene altid er omgivet af kendte, tydelige og omsorgsfulde voksne.

 • Fokus på leg og læring.

 • Vi øver selvhjulpenhed og koncentration.

 • Vi øver os i at lære sociale spilleregler og demokrati i børnehøjde.

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 • Vi arbejder med ”fri for mobberi”, da alle skal føle, at her er rart at være.

 • Dialogisk læsning i små grupper.

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

 

I Mælkevejen er det holdningen at:

 

 • Der skal være tid og plads til, at børnene får tid til at vænne sig til dagligdagen i børnehaven.

 

 • Barn og forældre skal have mulighed for at komme på besøg i vuggestuen et par gange inden barnet begynder i børnehave.

 

 • Børn bliver hurtigst trygge, hvis opstarten har været stille og rolig med korte dage i begyndelsen.

 

 • Børnene deltager i morgensang sammen med skolen hver dag, samt andre aktiviteter på tværs af Universet for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur