gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

De ældste børnehavebørn (Regnbuen)

 

Regnbuens vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 

 • Vi stiller krav til børnene om selvhjulpenhed, og evnen til at tage ansvar for egne handlinger.

 

 • Vi vægter et pænt og anerkendende sprog, hvor børn og voksne igennem dialog løser dagens udfordringer.

 

 • Den ældste årgang starter med at have enkelte formiddage i ”førskolegruppen” et år før skolestart.

 

 • Børnene udfordres ved at have små opgaver, som f.eks. dukseordning.

 

 • Vi arbejder med ”fri for mobberi”, da alle skal føle, at her er rart at være.

 

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 

 • Dialogisk læsning i små grupper.

 

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling

 

 

 

I Regnbuen er det holdningen at:

 

 

 • Børnene nærmer sig skolealderen, så vi arbejder bevidst med deres robusthed.

 

 • Børnene deltager i morgensang sammen med skolen hver dag, samt andre aktiviteter på tværs af Universet for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur.