gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

Hos Sommerfuglene

 

Sommerfuglenes vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.
 • En struktureret hverdag, med fokus på forskellige og meningsfyldte aktiviteter i trygge og udviklende rammer for børnene.
 • Faste personer, som primærvoksne på gruppen, så børnene altid er omgivet af kendte, nærværende og omsorgsfulde voksne.
 • Fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • Vi øver selvhjulpenhed i alle dagaens læringsrum
 • Vi øver os i at lære sociale spilleregler og demokrati i børnehøjde.
 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.
 • Vi er optaget af at danne gode og udviklende relationer i et trygt miljø, for alle børn.
 • Dialogisk læsning i små grupper.
 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

 

Hos Sommerfuglene er det holdningen at:

 

 • Der skal være tid og plads til, at børnene får tid til at vænne sig til dagligdagen i børnehaven.

 • Barn og forældre skal have mulighed for at komme på besøg i børnehaven et par gange inden barnet begynder i børnehave.

 • Der afholdes opstartssamtale inden barnet starter i børnehave

 • Børn bliver hurtigst trygge, hvis opstarten har været stille og rolig med korte dage i begyndelsen.

 • Børnene deltager i morgensamling, sammen med skolen, hver dag, samt andre aktiviteter på tværs af Universet for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur

gallery/20220711_074148077_ios
gallery/20220926_115745312_ios