gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

Værdigrundlag

Feldborg Frie Børneunivers er en lille landsbyskole, som lægger stor vægt på at være hele byens skole. Vores vision er at samle børn, forældre, lærere og borgere i og omkring byen i et aktivt fællesskab.

 

  • Fællesskab og trivsel

  • Læring og individuel udvikling

  • Entreprenørskab

 

Fællesskab og trivsel

Vi tror på, at fællesskabet danner grundlag for børns trivsel, udvikling og læring. Børn som oplever tryghed, nærvær og gensidig respekt i deres hverdag, har bedre forudsætninger for at udvikle sig, både fagligt og personligt. Det er vigtigt, at alle børn føler sig som en del af fællesskabet, og samtidig føler ansvar for fællesskabet. Vi værner om fællesskabet på tværs af aldersgrupper og pladsen til forskellighed og forståelsen herfor. De gode relationer og en tæt dialog mellem skole og hjem har stor betydning for barnets skolegang og trivsel i det hele taget.

 

Læring og individuel udvikling

I Feldborg Frie Børneunivers kører vi samlæsning mellem klasser, både for at udnytte vores ressourcer bedst muligt, men også fordi vi oplever at eleverne har et positivt udbytte af det, både fagligt og socialt. Vi vægter en høj faglighed og kører derfor undervisningsdifferentiering, som betyder at vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer og behov. Det betyder at eleverne kan læse op eller ned, og opnå individuel udvikling. Med en bevidsthed om, at vi alle er forskellige og lærer bedst på forskellige måder, er vi meget optagede af forskellige læringsstile. Bevægelse er et vigtigt element i undervisningen, fordi vi ved at det har stor betydning for børnenes koncentration og indlæring. Tænkt i et barns perspektiv, er det lidt sjovere at lære at regne eller stave i leg eller anden fysisk aktivitet, frem for tavleundersvisning.

 

Entreprenørskab og innovation

Entreprenørskabsundervisning er tværfaglig og projektorienteret undervisning, hvor eleverne får mulighed for at tænke kreativt, innovativt og anvende faglige kompetencer til at udvikle ideer og skabe koncepter og produkter, der har værdi for deres omverden. Det kunne eksempelvis være et samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv eller foreningsliv. Elevernes ideer er vigtige og opfattes som en stærk ressource, der er intet facit og alle ideer er vigtige. Undervisningen styrker elevernes samarbejdsevne og lærer dem om iværksætteri: at tænke nyt, se muligheder og omdanne ideer til virkelighed.

 

Værdigrundlag