Vuggestuen

Vuggestuen

Vuggestuens vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 • Aktiviteter, der er svarende til det enkelte barns udviklingsniveau, hvor udvikling af sproglige og motoriske kompetencer sammen med udvikling af de personlige og sociale kompetencer er i fokus.

 • Nærvær, kram og ved at give børnene følelsen af at høre til i et fællesskab.

 • Rutiner: aktiviteter og andre gøremål, som så vidt muligt gentages hver dag for at give børnene overblik over deres dag.

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 • Vi arbejder aktivt med at skabe trivsel for alle børn, da alle skal føle, at her er rart at være.

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

I vuggestuen er det holdningen at:

 • Der skal være tid og plads til at tage godt imod børn om morgenen og få sagt ordentligt ”farvel” om eftermiddagen.

 • Barn og forældre skal have mulighed for at komme på besøg i børnehaven et par gange inden barnet begynder i vuggestuen.

 • Der afholdes opstartssamtale inden barnet starter i vuggestuen.

 • Børn hurtigst bliver trygge, hvis opstarten har været stille og rolig med korte dage i begyndelsen.

 • Børn skal sove, når de har brug for det – vi vækker helst ikke børn.

 • Børnene så vidt muligt deltager i morgensang sammen med børnehave og skole hver dag, samt andre aktiviteter på tværs af Universet, for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur.