gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

Beløb

 • Når man har et barn i Feldborg Frie Børneunivers betaler man i 11 måneder om året, juli er betalings-fri. 
 • Der gives søskenderabat til alle undtaget det dyreste barn.
 • Der kan tildeles hel eller delvis friplads efter de samme regler som Herning Kommune benytter.
 • Ved 4 børn eller derover i Feldborg Frie Børneunivers, betaler man kun for de 3 dyreste.

Skole og SFO, skoleåret 2018/2019:

For børn i 0. – 3. kl. er SFO obligatorisk

 • Skole inkl. SFO (0. – 3. kl.): Skole 840 kr. + SFO 550 kr.                                 1.390 kr.
 • Skole (4. – 8. kl.):                                                                                                 840 kr.
 • Fuld SFO (4. – 8. kl.):                                                                                          550 kr.
 • Kun morgenpasning (4. – 8. kl.):                                                                          200 kr.
 • Kun eftermiddagspasning (4. – 8. kl.)                                                                  350 kr.

 

Man kan som forældre til et barn i 4. – 8. kl. til enhver tid til- eller framelde fuld SFO, morgenpasning eller eftermiddagspasning med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis man ikke har tilmeldt sit barn morgenpasning, vil det ikke være muligt for barnet at komme på skolen før kl. 7.45, og hvis man ikke har tilmeldt sit barn eftermiddagspasning, skal barnet forlade skolen umiddelbart efter endt skoledag (gældende for 4.-8. Klasse).

 

Privatinstitution, kalenderåret 2019:

 • Vuggestue: 2.936,00 kr.
 • Børnehave: 1.707,00 kr.

For privatinstitutionen følger vi de, til enhver tid, gældende priser i Herning Kommunes kommunale vuggestuer og børnehaver.

 

Friplads

For at sikre alle, der ønsker det, adgang til at sende deres børn i Feldborg Frie Børneunivers, vil der være mulighed for at opnå hel eller delvis friplads alt efter indkomst. Bestyrelsen har valgt at følge de, til enhver tid, gældende indtægtsregler for Herning Kommunes tildeling af friplads.

 

I 2018 er fripladstilskuddet således:

 

 

 

 

 

 

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over ét
59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Personlig indkomst er beregnet som bruttoindtægten for ansøger og eventuel samlever/ægtefælle fraregnet ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling på pensionsopsparing.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil søge om friplads-tilskud er det vigtigt at du hurtigst muligt efter indskrivningen tager kontakt til Feldborg Frie Børneunivers´ administration på administration@feldborgfrie.dk

For beregning af fripladstilskudsprocent, der fratrækkes den samlede pris skal vi bruge jeres årsopgørelse fra SKAT for 2017.

 

Personlig indkomst

Betaling i procent i forhold til fuld takst

Til og med 173.800 kr.

Betalingen udgør 0 kr.

173.801 kr. - 177.653 kr.

Betalingen udgør 5pct.

177.654 kr. - 539.799 kr.

I dette interval forhøjes egenbetalingen med 1pct. for hver 3853. indtægten stiger

Fra og med 539.800 kr. 

Betalingen udgør 100%

gallery/udenfor
gallery/skole1