Vuggestuen (mariehønsene)

Hos mariehønsene er det de yngste vuggestuebørn, der hører til. Her er vores vigtigste opgave at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 • Aktiviteter, der er svarende til det enkelte barns udviklingsniveau, hvor udvikling af sproglige og motoriske kompetencer sammen med udvikling af de personlige og sociale kompetencer er i fokus.

 • Nærvær, kram og ved at give børnene følelsen af at høre til i et fællesskab.

 • Rutiner: aktiviteter og andre gøremål, som så vidt muligt gentages hver dag for at give børnene overblik over deres dag.

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 • Vi arbejder aktivt med at skabe trivsel for alle børn, da alle skal føle, at her er rart at være.

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

I vuggestuen er det holdningen at:

 • Der skal være tid og plads til at tage godt imod børn om morgenen og få sagt ordentligt ”farvel” om eftermiddagen.

 • Barn og forældre skal have mulighed for at komme på besøg i børnehaven et par gange inden barnet begynder i vuggestuen.

 • Der afholdes opstartssamtale inden barnet starter i vuggestuen.

 • Børn bliver hurtigst trygge, hvis opstarten har været stille og rolig med korte dage i begyndelsen.

 • Børn skal sove, når de har brug for det – vi vækker helst ikke børn.

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur.