Skolens historie

De to skoler der blev til én

Over Feldborg skole

I 1874 oprettedes Over Feldborg Skole i en tilbygning til sognenrådsmedlem Christian Fiskers gård “Nygaard” (Det nuværende Bredgade 88). Læreren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nogle år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I 1901 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg den fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet, den gamle skole blev ombygget til lærerboliger, bygningen blev revet ned i 1988, for at gøre plads til pensionistboliger.

Neder Feldborg skole

Neder Feldborg Skole blev bygget i 1902. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne “Museumsgaard” nær Feldborg statsskov, Da Neder Feldborg Skole blev nedlagt i 1958, blev skolestuen med alt inventar, overdraget til Haderup Museum, hvor den nu giver de besøgende et indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Fra centralskole til friskole

De to gamle skoler blev nedlagt, da man byggede den nye centralskole, den nye skole blev som sagt indviet i 1958. Den nåede at have 50 års jubilæum i 2008 med en kæmpe fest i hallen, hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at lukke Feldborg skole, den skulle efter planen lukke til sommerferien 2015.

En gruppe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle prøve at undersøge om der var grundlag for at starte en friskole i centralskolens gamle bygninger, det viste sig hurtigt, at der var kæmpe opbakning til dette, og grundkimen til Feldborg Frie Børneunivers var skabt.