Bevægebånd og fælles fortælling

Én gang ugentligt, er der fælles fortælling for 0.-6. klasse. Emnerne, der tages op, er alt mellem himmel og jord. Det er skolens lærere, der fortæller, og nogle gange har vi gæster udefra.