Førskolen

Hos Førskolen

Førskolens vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 • En struktureret hverdag, med fokus på forskellige og meningsfyldte aktiviteter i trygge og udviklende rammer for børnene.

 • Faste personer, som primærvoksne på gruppen, så børnene altid er omgivet af kendte, nærværende og omsorgsfulde voksne.

 • Fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 • Vi øver selvhjulpenhed i alle dagens læringsrum.

 • Vi øver os i at lære sociale spilleregler og demokrati i børnehøjde.

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 • Vi er fortsat optaget af at danne gode og udviklende relationer i et trygt miljø, for alle børn.

 • Dialogisk læsning i små grupper.

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

 • Der er er udarbejdet en smtte på førskolearbejdet, som du kan læse om hér.

Hos Førskolen er det holdningen at:

 • Børnene deltager i morgensamling, sammen med skolen, næsten hver dag, samt andre aktiviteter på tværs af Universet for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 • Leg og læring går hånd i hånd.

 • Vi hjælper børnene til at blive mere robuste og selvhjulpne til når de skal starte i skole

 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får kendskab til dansk kultur