Indskrivning

Indskrivning til privatinstitutionen

Ved ønske om, at dit barn skal indmeldes i privatinstitutionen, i enten vuggestue eller børnehave, er du meget velkommen til at kontakte privatinstitutionsleder Tina Rosgaard på tlf. 27519441 eller mail thr@feldborgfrie.dk.

Indmeldelse med samtykkeerklæring institution

Hvis du får at vide, at vi har plads til dit barn, er det vigtigt at få barnet udmeldt, hvis det går i kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave. Udmeldingen foretages på kommunens hjemmeside under punktet digital pladsanvisning – link til siden findes her. Husk at gøre det i god tid, da der er en måneds opsigelsesvarsel.

Vi vil gerne byde børn og voksne rigtig hjerteligt velkommen i vores privatinstitution. I denne Velkomstfolder 2023 kan du læse lidt om hverdagen i privatinstitutionen.

Ventelisteprocedure i privatinstitutionen

Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ved afgørelsen lægges der bl.a. vægt på:

  • Anciennitet på venteliste

  • Søskende i privatinstitution eller friskole

  • Barnets fødselsdato

Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge og ventelisten står åben for alle.

Vi bestræber os på at give besked til forældrene vedr. deres barns optagelse i privatinstitutionen senest en måned før opstart.

Indskrivning til friskolen

Ved ønske om, at dit barn skal indmeldes i friskolen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Ulla Boe Nielsen på tlf. 60202208 eller mail ubn@feldborgfrie.dk.

Indmeldelse med samtykkeerklæring skole