PC

For de ældste elever stilles en PC til rådighed – denne PC er elevens “egen” og bruges også til lektier m.v. hjemme. For de yngste elever har vi klassesæt og I-pads, som bruges i undervisningen efter behov.