Vuggestuen (brumbasserne)

Hos Brumbasserne

Hos Brumbasserne har vi samlet de ældste vuggestuebørn. Her er vores vigtigste opgave at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig. Dette stræber vi efter gennem:

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.
 • En struktureret hverdag, med fokus på forskellige og meningsfyldte aktiviteter, i trygge og udviklende rammer for børnene.
 • Faste personer, som primærvoksne på gruppen, så børnene altid er omgivet af kendte, nærværende og omsorgsfulde voksne.
 • Fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.
 • Vi øver selvhjulpenhed i alle dagens læringsrum.
 • Vi øver os i at lære sociale spilleregler og demokrati i børnehøjde.
 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.
 • Vi er optaget af at danne gode og udviklende relationer i et trygt miljø, for alle børn.
 • Dialogisk læsning i små grupper.
 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

Hos Brumbasserne er det holdningen at:

 • Der skal være tid og plads til, at børnene får tid til at vænne sig til dagligdagen i vuggestuen.
 • Traditioner og højtider skal markeres så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur.