Mælkebøtterne

Hos Mælkebøtterne

Mælkebøtternes vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikles. Dette stræber vi efter gennem:

 • Åbent og ærligt forældresamarbejde, med fokus på god kommunikation og forældresamtaler ca. hvert halve år.

 • En struktureret hverdag, med fokus på forskellige og meningsfyldte aktiviteter i trygge og udviklende rammer for børnene.

 • Faste personer, som primærvoksne på gruppen, så børnene altid er omgivet af kendte, nærværende og omsorgsfulde voksne.

 • Fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 • Vi øver selvhjulpenhed i alle dagens læringsrum.

 • Vi øver os i at lære de sociale spilleregler samt demokrati i børnehøjde.

 • Vi arbejder temaorienteret og inddrager de 6 læreplanstemaer.

 • Vi er optaget af at danne gode og udviklende relationer i et trygt miljø, for alle børn.

 • Dialogisk læsning i små grupper.

 • Vores særlige fokusområder i hele institutionen er natur, sansemotorik, bevægelse og sproglig udvikling.

Hos Mælkebøtterne er det holdningen at:

 • Der skal være tid og plads til, at børnene får tid til at vænne sig til dagligdagen i børnehaven.

 • Barn og forældre skal have mulighed for at komme på besøg i børnehaven inden barnet begynder i børnehave.

 • Der afholdes opstartssamtale inden barnet starter i børnehaven.

 • Børn bliver hurtigst trygge, hvis opstarten har været stille og rolig med korte dage i begyndelsen.

 • Børnene deltager i morgensamling, sammen med skolen, hver mandag samt andre aktiviteter på tværs af Universet for at give dem en følelse af at høre til i et fællesskab.

 • Traditioner og højtider skal markeres, så børnene får et begyndende kendskab til dansk kultur