Forventninger til forældre

 

Feldborg Frie Børneunivers er på mange måder båret af forældrekræfter. Det giver dig, dine børn og din familie en række muligheder – blandt andet for sammenhold, oplevelser og indflydelse – men det stiller samtidig krav om, at du som forælder tager ansvar og deltager i institutions- og skolelivet. At vælge friskole, fribørnehave og frivuggestue → forpligtende fællesskab.

Vi har derfor opstillet nogle forventninger og tiltag til forældre og personale i Feldborg Frie Børneunivers, som skal bidrage til et godt og frugtbart samarbejde mellem børn, elever, forældre og institution/skole.

Forventninger til forældre i skolen

Forventninger samt tiltag i forhold til forældresamarbejdet i institutionen

Forældrene kan fra Feldborg Frie Børneunivers’ side forvente den samme ansvarlighed omkring børnenes trivsel, skole/institution/hjemsamarbejdet og loyalitet over for Universets værdigrundlag.