SFO

Raketten

Rakettens vigtigste opgave er at skabe et spændende og inspirerende miljø for 0.-2.kl, hvor de yngste skolebørn trives og indgår i sociale fællesskaber. Dette stræber vi efter gennem:

  • En forventning om, at børnene udviser ansvarlighed og respekt for de regler, vi har. Vi råder over et stort område, hvor børnene må færdes uden voksne, så derfor er vi meget afhængige af, at vi kan stole på børnene.

  • Børnene har meget stor indflydelse på, hvad de har lyst til at lave. Der er forskellige tilbud, men det er ment som tilbud, og meget få ”skal-aktiviteter”.

  • Vores aktiviteter varierer, og vi lytter meget til børnenes ønsker – nogle af de populære aktiviteter er træværksted, wellness, spilledag, it-værksted, dansedag, m.m. Derudover har vi hver måned faste aktiviteter som filmdag, haldage og en ugentlig dag i bmx-hytten. Vi er meget udenfor og nyder den friske luft og vores gode rammer i forhold til bevægelse og aktiv leg.

 

Apollo

Apollos vigtigste opgave er at skabe et spændende og inspirerende miljø 3.-8.kl., hvor dagligdagen er præget af stor frihed for det enkelte barn. Dette stræber vi efter gennem:

  • Apollo! Mere frihed Mere ansvar. Apollo er for børn fra 3. kl. til og med 8. kl. Vi har tillid til børnene og forventer at de kan overholde aftaler og derfor får klubbørn lov til flere ting, end de børn der går i Raketten.

  • En del fælles aktiviteter med Raketten, men også en del aktiviteter hvor børnene i Apollo laver noget på egen hånd.

 

I sfo’en er det holdningen at:

Vi skal have det sjovt og hyggeligt sammen med børnene og vi støtter op om børnenes venskaber – alle skal have lov at være med og mærke, at man er velkommen hos os.