Betaling 

Når man har et barn i Feldborg Frie Børneunivers betaler man i 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

Der gives søskenderabat til alle undtaget det dyreste barn.

Der kan tildeles hel eller delvis friplads efter de samme regler som Herning Kommune benytter.

Ved 4 børn eller derover i Feldborg Frie Børneunivers, betaler man kun for de 3 dyreste.

Skole og SFO, skoleåret 2023/2024: 

For børn i 0. – 3. kl er SFO obligatorisk

  • Skole inkl. SFO (0. – 3. kl.): Skole 940 kr. + SFO 550 kr.: 1.490 kr.
  • Skole (4. – 8. kl.): 940 kr.

  • Fuld SFO (4. – 7. kl.): 550 kr.

  • Kun morgenpasning (4. – 7. kl.): 200 kr.

Kun eftermiddagspasning (4. – 7. kl.): 350 kr.

Man kan som forældre til et barn i 4. – 8. kl. til enhver tid til- eller framelde fuld SFO, morgenpasning eller eftermiddagspasning med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis man ikke har tilmeldt sit barn morgenpasning, vil det ikke være muligt for barnet at komme på skolen før kl. 7.45, og hvis man ikke har tilmeldt sit barn eftermiddagspasning, skal barnet forlade skolen umiddelbart efter endt skoledag (gældende for 4.-8. Klasse).

Privatinstitution, kalenderåret 2024:

  • Vuggestue: 3.578 kr.

  • Vuggestue 30 timer (for forældre på barsel): 2.369 kr.*

  • Børnehave: 2.136 kr.

  • Børnehave 30 timer (for forældre på barsel): 1.460 kr.*

For privatinstitutionen følger vi de, til enhver tid, gældende priser i Herning Kommunes kommunale vuggestuer og børnehaver.

Vi henviser til Herning Kommunes hjemmeside for yderligere information om deltidsplads i forbindelse med barsel.

Friplads

For at sikre alle, der ønsker det, adgang til at sende deres børn i Feldborg Frie Børneunivers, vil der være mulighed for at opnå hel eller delvis friplads alt efter indkomst. Bestyrelsen har valgt at følge de, til enhver tid, gældende indtægtsregler for Herning Kommunes tildeling af friplads.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil søge om friplads-tilskud er det vigtigt at du hurtigst muligt efter indskrivningen tager kontakt til Feldborg Frie Børneunivers’ administration på administration@feldborgfrie.dk.

For beregning af fripladstilskudsprocent, der fratrækkes den samlede pris skal vi bruge jeres årsopgørelse fra Skattestyrelsen for 2023.

 
 

Personlig indkomstBetaling i procent i forhold til fuld takst
Til og med 193.501 kr.Betalingen udgør 0 kr.
193.501kr. – 197.792 kr.Betalingen udgør 5 %
197.793 kr. – 601.199 kr.I dette interval forhøjes egenbetalingen med 1 % for hver 4.165 kr. indtægten stiger
Fra og med 601.200 kr.Betalingen udgør 100%