Principper og politikker

Læreplan

Styrket Pædagogisk læreplan

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitk

Lus

Princip i forhold til håndtering af lus i Feldborg Frie Børneunivers

Overgange

Strategi for overgang ml. inst. og skole

Skærmpolitik

Skærmpolitik for institutionen i FFB

Antimobbestrategi

Principper vedr. anti-mobning

Grønne spirer

Institutionen har modtaget det grønne flag og er nu medlem af “de grønne spirer”

Grønne spirer handleplan 2023

Fødselsdage

Se vores princip for fødselsdage hér.

Testning

Princip vedr testning og forældresamtaler i institutionen

Sygdomspolitik

Sygdomspolitik

Princip for LKT-pædagog

 

Princip vedr. børn i udsatte positioner

princip vedr. børn i udsatte positioner