Omlagte uger og dage

Hen over skoleåret lægger vi omlagte uger og dage. Der er forskellige overskrifter, men de har det fælles mål at give rum for fordybelse, relationer på tværs, tværfaglighed og fællesskab.