Faglighed

Det er meget vigtigt for os, at der er en høj faglighed på Feldborg Frie Børneunivers. Vores børn kommer for at lære noget – og det handler både om viden og kundskaber, men de skal også lære noget om livet. Alt dette sikrer vi os ved at have et meget dygtigt personale, der brænder for pædagogik og undervisning, for børnene og for stedet her, og som løbende bliver efteruddannet. Personalegrupperne er i tæt sparring med hinanden og vi gør alt, hvad vi kan, for at alle børn trives, da vi ved at trivsel er en forudsætning for at kunne lære og udvikles.

Læsevejledning og matematikvejledning

Feldborg Frie Børneunivers har en læsevejleder, der også er uddannet i Alkalær.Læsevejlederen giver sparring til faglærerne, udbyder forældrekurser, tester og screener elever og er med i undervisningen hos/afholder kurser for elever med læse- skrivevanskeligheder. Endvidere har vi en lærer, der er i gang med matematikvejlederuddannelsen.